alanya
Hotel Reservation
Otel Alanya Hotel Güvenlik & Gizlilik Politikası | Hizmet Verme Şartları | Ödeme | İletişim
Online Otel Rezervasyon
ALANYA
Ana Sayfa
Alanya Şehir Haritası
Oteller >>
Tarihi Yerler >>
Doğal Güzellikler >>
Plajlar >>
Haberler
Alanya Doğa Sporları
Otel Liste
Turizm Fuar Takvimi
Spor ve Kültürel Etkinlikler
Gece Hayatı
Resim Galerisi >>
Video Galeri
SERVİSLER
ALTİD'e Üyelik Başvurusu
Site İçi Yardım
Ulaşım >>
Basında ALTİD >>
Bültenler
Turizm İstatistikleri
Danışma Ofisi Faaliyetleri
Turizm Araştırmaları >>
Vize İşlemleri
Telefon Rehberi >>
İnsan Kaynakları
Hakkımızda
Kanun ve Yönetmelikler
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler


Döviz Kurları
$ 6.3208 TL
7.3899 TL

Alanya
Antalya
Alanya
Alanya Hotel Bültenler  Online Reservation Hotel
Alanya
Yeni Ba-Bs Düzeni Hakkında, Yabancıların Çalışma İzinleri, Ecrimisil İşlemleri İle İlgili Uygulamalar Hakkında, Turizm Sektörü ve ÖTV Oranları / Ocak 2010, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik , SGK Başkanlığı Tarafından Verilecek 01/01/2010’dan İtibaren Geçerli İdari Para Cezaları , 2010 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri Açıklandı, Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar İçin 2010 Yılında Geçerli İstisna Tutarları, 2009 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı İndirim Oranı %16,7 Olarak İlan Edilmiştir., Bakanlar Kurulu Kararı, Harçlar Kanunu Genel Tebliği , 2010 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi,
Yeni Ba-Bs Düzeni Hakkında
TÜROFED Mali Müşavirliğince hazırlanan; “Alış faturalarının muhasebeye intikalinde çabuk davranmak ve her ay hesap mutabakatı yapmak gerekliliğini (Yeni Ba-Bs Düzenini) içeren” açıklama metnidir.     Yeni düzendeki EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK , BELGENİN TARİHİ HANGİ AYA AİT İSE, BU BELGENİN O AYA AİT Ba FORMUNDA VE Bs FORMUNDA YER ALMASI esasının getirilmiş...
Detay
Yabancıların Çalışma İzinleri
    Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de(21/01/2010-27469) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler neticesinde, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu kapsamında yapılacak izin başvuruları, bundan böyle elektronik ortamda yapılabilecektir. Çalışma izinleri Bakanlıkça, kağıt kullanılarak veya elektronik belge olarak ilgililerine verilecektir. Yeni düzenlemeye göre, yurt içinden...
Detay
Ecrimisil İşlemleri İle İlgili Uygulamalar Hakkında
                                                                                                14.01.2010 Maliye Bakanlığı; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. md.’ de  yer alan  ‘Uygulamada birliği sağlamak amacıyla, ecrimisilin tespit ve takdirine ilişkin usul ve esasları belirleme’ yetkisini kullanarak 13.01.2010 tarihli Resmi Gazete'de  yayınladığı "326 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği" ile ecrimisil ücretlerine standart getirmiştir. Milli Emlak Genel Tebliği'ne eklenen...
Detay
Turizm Sektörü ve ÖTV Oranları / Ocak 2010
  Aşağıda bilginize sunulan tabloların tetkikinden de anlayacağınız üzere tuizm sektöründe girdi olarak kullanılan birtakım ürünlere ait ÖTV oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerde dikkat çekici en önemli unsur şarapta yapılan ÖTV değişiklikleri olmuştur. Sofra şarabı olarak nitelendirilen şaraplardaki %63 oranında olan nisbi vergi kaldırılmış, maktu vergi ise litre başına 0,20...
Detay
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
21.07.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte 07.01.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu  yönetmelik sirküler ekimizde aynen yer almakla birlikte konunun önemine istinaden açıklama yapılması tarafımızca uygun görülmüştür. 21.07.2006 tarihli yönetmeliğin arazi tahsisi komisyonu başlıklı 15. maddesine  eklenen bende göre,...
Detay
SGK Başkanlığı Tarafından Verilecek 01/01/2010’dan İtibaren Geçerli İdari Para Cezaları
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 OCAK 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti aşağıdaki gibi belirlemiştir.                     01.01.2010- 30.06.2010                                       01.07.2010- 31.12.2010   Günlük (Brüt TL) Aylık (BrütTL)   Günlük (Brüt TL) Aylık (BrütTL) 16 yaşını doldurmuş olanlar 24,3 729,00   25,35 760,50 16 yaşını doldurmamış olanlar...
Detay
2010 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri Açıklandı
 (38 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)   1-Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi: Bilindiği gibi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu2nun 5035 sayılı Kanunla değişik mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı cins alınmak suretiyle su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir. 2009 yılı...
Detay
Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar İçin 2010 Yılında Geçerli İstisna Tutarları
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu’nun 80’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde, miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen yemek parası, çocuk ve aile zamları ile işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primleri ile...
Detay
2009 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı İndirim Oranı %16,7 Olarak İlan Edilmiştir.
(273 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)   1-2009 Yılına İlişkin İndirim Oranı (% 16,7): Bilindiği gibi TL cinsinden elde edilen faiz gelirlerinde enflasyondan aşınmayı gidermek amacıyla “indirim oranı” uygulaması yapılmakta ve gelirin belli bir kısmı gelir kabul edilmeyerek enflasyondan arındırılmakta, indirim  sonrası kalan kısım vergiye tabi tutulmaktaydı. Bu uygulama, Gelir...
Detay
Bakanlar Kurulu Kararı
29 Aralık 2009 Salı günü yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 23/12/1999 tarihli “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç istisnası...
Detay
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
(SERİ NO: 61) Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil...
Detay
2010 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Maliye Bakanlığı, 23 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (R.G. 29.12.2009-27427) ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan ve gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarlarını, 2009 yılı yeniden değerleme oranında (%2,2) arttırmak suretiyle belirlemiştir. 193 sayılı GVK Kanunu’nun mükerrer 123. maddesi gereğince bu...
Detay

Bültenler
SİTE İÇİ ARAMA
ONLINE REZERVASYON
[TL] | EUR | USD
Otel İsmi (Zorunlu Değil):
Sınıf:
Pansiyon:
Bölge:
Giriş Tarihi:
21 Eyl 2018
Çıkış Tarihi:
28 Eyl 2018
Oda Sayısı:
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda
İki Yetişkin, Bir Çocuk

Detaylı Arama>>ALANYA
ALANYA
 
Otel ALANYA
     
eticaret  
ALANYA Hotel
Hotel Reservation
alanya türkçe turkey alanya english turkey alanya deutsch turkey