alanya
Hotel Reservation
Otel Alanya Hotel Güvenlik & Gizlilik Politikası | Hizmet Verme Şartları | Ödeme | İletişim
Online Otel Rezervasyon
ALANYA
Ana Sayfa
Alanya Şehir Haritası
Oteller >>
Tarihi Yerler >>
Doğal Güzellikler >>
Plajlar >>
Haberler
Alanya Doğa Sporları
Otel Liste
Turizm Fuar Takvimi
Spor ve Kültürel Etkinlikler
Gece Hayatı
Resim Galerisi >>
Video Galeri
SERVİSLER
ALTİD'e Üyelik Başvurusu
Site İçi Yardım
Ulaşım >>
Basında ALTİD >>
Bültenler
Turizm İstatistikleri
Danışma Ofisi Faaliyetleri
Turizm Araştırmaları >>
Vize İşlemleri
Telefon Rehberi >>
İnsan Kaynakları
Hakkımızda
Kanun ve Yönetmelikler
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler


Döviz Kurları
$ 5.6582 TL
6.5156 TL

Alanya
Antalya
Alanya
Alanya Hotel Kanun ve Yönetmelikler  Online Reservation Hotel
Alanya
Ecrimisil Düzenlemesi MEG Tebliği 20.08.2011 T.li Resmi Gazete, Otel Sınıflandırma Formu 18.09.2010 T.li Resmi Gazete ile, KDV İadesi İçin Gerekli Liste, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı , 6111 Sayılı Torba Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatıldı, Turizm Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Kimlik Bildirme Kanunu,
Ecrimisil Düzenlemesi MEG Tebliği 20.08.2011 T.li Resmi Gazete
20 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28031 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 336) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genel Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalen kullanıldığının tespiti halinde,...
Detay
Otel Sınıflandırma Formu 18.09.2010 T.li Resmi Gazete ile
  18 Eylül 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27703 TEBLİĞ Kültür ve Turizm Bakanlığından: SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMLARININ HAZIRLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ              MADDE 1 – 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin...
Detay
KDV İadesi İçin Gerekli Liste
KDV İADESİ İÇİN GEREKLİ LİSTELERİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIGI DUYURUSU       Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 53 seri no.lu KDV Sirküleri ile KDV iadesi talep eden mükelleflerin Ocak 2010 döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere, indirilecek ve...
Detay
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği
Detay
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı
25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı...
Detay
6111 Sayılı Torba Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatıldı
(2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Bilindiği gibi kamuoyunda “Torba Kanun” olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanunla başta vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar olmak üzere birçok idareye olan borçlar yeniden yapılandırılmıştır. Esas itibariyle Kanundan yararlanmak için başvuru süresi 2.5.2011 tarihinde sona ermekte idi. 30.4.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak...
Detay
Turizm Teşvik Kanunu
Kanun Numarası : 2634 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/3/1982 Sayı : 17635 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun, turizm hizmeti ile...
Detay
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25849 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir. Kapsam Madde 2...
Detay
Kimlik Bildirme Kanunu
Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı: 14591 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2547 Madde 1 - Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlen- me bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar,...
Detay

Kanun ve Yönetmelikler
SİTE İÇİ ARAMA
ONLINE REZERVASYON
[TL] | EUR | USD
Otel İsmi (Zorunlu Değil):
Sınıf:
Pansiyon:
Bölge:
Giriş Tarihi:
24 Eki 2018
Çıkış Tarihi:
31 Eki 2018
Oda Sayısı:
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda
İki Yetişkin, Bir Çocuk

Detaylı Arama>>ALANYA
ALANYA
 
Otel ALANYA
     
eticaret  
ALANYA Hotel
Hotel Reservation
alanya türkçe turkey alanya english turkey alanya deutsch turkey