alanya
Hotel Reservation
Otel Alanya Hotel Güvenlik & Gizlilik Politikası | Hizmet Verme Şartları | Ödeme | İletişim
Online Otel Rezervasyon
ALANYA
Ana Sayfa
Alanya Şehir Haritası
Oteller >>
Tarihi Yerler >>
Doğal Güzellikler >>
Plajlar >>
Haberler
Alanya Doğa Sporları
Otel Liste
Turizm Fuar Takvimi
Spor ve Kültürel Etkinlikler
Gece Hayatı
Resim Galerisi >>
Video Galeri
SERVİSLER
ALTİD'e Üyelik Başvurusu
Site İçi Yardım
Ulaşım >>
Basında ALTİD >>
Bültenler
Turizm İstatistikleri
Danışma Ofisi Faaliyetleri
Turizm Araştırmaları >>
Vize İşlemleri
Telefon Rehberi >>
İnsan Kaynakları
Hakkımızda
Kanun ve Yönetmelikler
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler


Döviz Kurları
$ 5.9149 TL
6.8527 TL

Alanya
Antalya
Alanya
Alanya Hotel E-Fatura Ve E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu   Online Reservation Hotel
Alanya

ANKARAS-Sirküler/2015-10 26.11.2015, ANKARA

KONU: E-Fatura Ve E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Yapmaları Gereken Başvurularda İzlenmesi Gereken Yollar HK.

Bu sirkülerde 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle 01.01.2016 tarihinden itibaren E-fatura ve E-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin yapmaları gereken başvurularda izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Mali Mühür başvurusu, e-fatura başvurusu ve e defter başvurularının ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Mali mühür almak için başvuran mükelleflerin hemen e-fatura ugulamasına geçme zorunluluğu bulunmamakta olup, e-fatura uygulamasına geçiş için ayrıca başvuru yapması gerekmektedir.

E-DEFTER- E FATURA

E-fatura ve e-defter uygulamasında mükelleflerin “mali mühür” almaları zorunludur.E-fatura ve e-defter uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle “kullanıcı hesabı” oluşturmalıdırlar. Bunun için ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmalı ve bu başvurularını tamamlamalıdırlar. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresinde bulunan GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’na yazılı olarak başvurulabileceği gibi www.efatura.gov.tr den de başvuru yapılabilir. Başvuru için gerekli olan belgeler şirket adına imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalıdır.

Kullanıcı hesabı oluşturmak için başvuru sırasında aşağıdaki evraklar Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulmak zorundadır;

a) E-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi,

b) Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi’nin imzalı aslı,

c) Başvuru formuna ve Mali Mühür taahhütnamesine şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği,

d) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

E-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ internet adresinden aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçilerek başvuru yapılmalıdır.

- GİB - Portal yöntemi için “Portal” seçeneği seçildikten sonra “01.01.2016’da Başlamak İstiyorum” seçeneği işaretlenmelidir. “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilirse kullanıcı hesabı hemen (Kamu SM mali mühür bildirimini GİB’e ilettikten en az 1 gün sonar) açılır.


-  Kendilerine ait bilgi işlem sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegre edecek olanlar Entegrasyon yöntemi için “Entegrasyon” seçeneğini seçmelidir.

Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html adresindeki bilgiler ışığında testlere başlamalı, test kontrolü başarılı olduğu takdirde e-fatura sistemine dâhil olunmalıdır.

- Özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp göndereceklerin Özel entegrasyon yöntemi için “Özel Entegrasyon” seçeneğini seçmeleri gerekmektedir.

MALİ MÜHÜR :

Mali mühür, e-faturaya ait bilgi bütünlüğünü sağlar ve kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Mali mühür, Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden alınır. “Mali Mühür Sipariş Formu” nu dolduran mükellefler, başvuru bedelini (690.30 TL) bankaya yatırırlar ve form ile dekontu Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin +90 (262) 648 18 00 numarasına fakslarlar. Buna ek olarak, ödendi belgesi ve başvuru formunun Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli adresine gönderilmesiyle beraber sertifika üretim süreci başlar. Sertifika üretimleri tanımlanan mükelleflerin, sertifikalarının yetkili kişilere teslimi sağlanır. Teslim sonrasında mükellefi temsile yetkili kişi, Mali Mühür ve Güvenlik Hizmet Sertifikasının II kullanıma açılması amacıyla “MÜS ve GÜS Kullanıma Açma/İptal Etme” formunu doldurup Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne fakslar. Bununla beraber, mükellefin sertifika parolası onaylanır ve mali mühür süreci tamamlanır. Mali mühür sertifika adımlarında mükellefler fatura adetlerine göre 2 farklı donanım tercih edebilirler.

a) HSM (Donanımsal Güvenlik Modülü): Çok fatura düzenleyen firmalara tavsiye edilir. Saniyede 45-50 fatura imzalanır.

b) Akıllı Kart Okuyucu: USB ve Masaüstü olarak 2 seçeneği vardır ve 10-12 saniyede bir fatura imzalanır.

E-Fatura Sistemi Seçenekleri :

Mükelleflerin, e-fatura sistemini kullanmalarında tercih edebilecekleri 3 seçenek bulunmaktadır.

1) GİB Portalı Üzerinden e-fatura sistemini kullanmak,

2) Uyumlu bir yazılım programı ile GİB’e entegrasyon sağlamak,

3) Özel entegratörler aracılığıyla

GİB PORTALI

GİB İLE ENTEGRASYON

ÖZEL ENTEGRATÖR

Mali Mühür

Alınması zorunlu

Alınması zorunlu

Alınması zorunlu

Bilgi Teknolojilerine Yatırım

Gerek yok

ERP sistemine göre değişen yüksek tutarlı yatırım

Yüksek tutarlı yatırıma gerek yok

Yaklaşık Fatura Adedi

5.000' den az

5.000 üzeri

5.000 üzeri

Uygulama Maliyeti

Yok

Lisans ve yıllık bakım ücreti

Düşük tutarlı giriş ya da kullanıcı ücreti ve fatura başına ve /veya sabit aylık ücret

Çok Kullanıcı ile Sisteme Giriş İmkanı

Yok

Var

Var

Arşivleme

Mükellefin sorumluluğunda

Mükellefin sistemi ile yurtiçinde yapılması zorunlu

Entegratörün sorumluluğunda

Entegrasyon Süreci

-

Süreç uzun

Süreç kısa

7x24 Çalışma , En fazla 48 Saat İçinde Sorun Giderme, Felaket Kurtarma , vb.

-

Mükellef tarafından zorunlu

Entegratörün sorumluluğunda

Mevzuat Değişikliği

-

Yazılımın güncellenmesi gerekli

Entegratörün sorumluluğunda

E-DEFTER

Bu bölümde defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin e-Defter Uygulamasına başvuru yapması için gerekli işlemler hakkında bilgiler yer almaktadır.

Elektronik defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

E-Defter için; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ internet adresinden istenilen başlangıç dönemi seçilerek başvuru yapılmalıdır.

Elektronik defter uygulamasına sadece format ve standardı www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan defterlerin elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mükellef grupları itibariyle e-Defter başvuru formunda doldurulması zorunlu alanlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. Tüzel Kişi Mükellefler

• Vergi Kimlik Numarası (VKN)

• Unvanı

• Uyumlu Yazılım

• Adresi

• Telefon Numarası

• Elektronik Posta Adresi

• Adı

• Soyadı

• Telefon Numarası

• Cep Telefonu

• Elektronik Posta Adresi

2. Kamu Kurumları ve Tüzel Kişiliği Olmayan Ortaklıklar

• VKN

• Unvanı

• Uyumlu Yazılım

• Adresi

• Telefon Numarası

• Elektronik Posta Adresi

• Adı

• Soyadı

• Telefon

• Cep Telefonu

• Elektronik Posta Adresi

3. Gerçek Kişiler

• T.C. Kimlik Numarası (TCKN)

• Adı

• Soyadı

• Uyumlu Yazılım

• Adresi

• Telefon Numarası

• Elektronik Posta Adresi

• Adı

• Soyadı

• Telefon Numarası

• Cep Telefonu

• Elektronik Posta Adresi

Form doldurulup kaydedildikten sonra Şekil 1’deki Kart Giriş Ekranı gelecektir. Başvurunun bu aşamasında tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişiler de nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam etmelidir. Öncelikle mali mühür kartının ya da nitelikli elektronik sertifika kartının bilgisayara doğru takıldığından emin

olunmalıdır.

 

ŞEKİL 1

İlk kez mali mühür ya da nitelikli elektronik sertifika kullanacak olanların önce mali mührün ya da nitelikli elektronik sertifika sürücülerinin düzgün şekilde yüklendiğinden emin olmaları gerekmektedir. Sonrasında aynı ekrandan başvuruya devam edilir.

Kart Giriş ekranında Tanımla butonuna basılır ve Şekil 2’deki Kart Tanımlama ekranı gelir:

ŞEKİL 2

Kart Tanımlama ekranında Seç butonuna tıklanır ve açılan pencereden ilgili kartın PKCS11'i destekleyen kütüphanesi (dll dosyası) seçilmelidir:

• Akis kartlar için akisp11.dll

• GemSafe için gclib.dll

• Siemens için siecap11.dll

• StarCOS için aetpkss1.dll

• Aladdin için eTPKCS11.dll

Örneğin akisp11.dll genellikle C:\Windows\system32 dizininde bulunmaktadır. Kart dosyası kütüphane dosyası alanına aktarıldıktan sonra kart tanımlama ekranında KartAdı alanına bir isim atanır:

Akiskart/AKISKART/GemSafeKart/SiemensKart/AladdinKart vb.

Devamında Ekle butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Kart tanımlama işlemleri bittikten sonra Şekil 3’teki gibi kart giriş ekranında tanımlı kartlardan ne isim verilmişse o kart seçilir (Bu örnekte akisp11.dll seçilmiş ve AKISKART adı atanmış) ve kart şifresi girilir:

ŞEKİL 3

Sonra Giriş butonuna tıklanır. Kart şifresi doğru biçimde girildiğinde Sertifika Bilgileri

Şekil 4’teki gibi Kart Giriş Ekranı’na yüklenecektir:

ŞEKİL 4

Sertifika bilgileri yüklendikten sonra İmzala butonuna tıklanır ve böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış olur. İşlem Başarılı onay mesajı ile başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı anlaşılır. Herhangi bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı ve hataya ilişkin açıklama ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. İşlemin başarılı olması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabına elektronik defterin ne zamandan itibaren GIB sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının pdf kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.


E-Fatura Ve E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu
SİTE İÇİ ARAMA
ONLINE REZERVASYON
[TL] | EUR | USD
Otel İsmi (Zorunlu Değil):
Sınıf:
Pansiyon:
Bölge:
Giriş Tarihi:
16 Eki 2018
Çıkış Tarihi:
23 Eki 2018
Oda Sayısı:
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda
İki Yetişkin, Bir Çocuk

Detaylı Arama>>ALANYA
ALANYA
 
Otel ALANYA
     
eticaret  
ALANYA Hotel
Hotel Reservation
alanya türkçe turkey alanya english turkey alanya deutsch turkey