alanya
Hotel Reservation
Otel Alanya Hotel Güvenlik & Gizlilik Politikası | Hizmet Verme Şartları | Ödeme | İletişim
Online Otel Rezervasyon
ALANYA
Ana Sayfa
Alanya Şehir Haritası
Oteller >>
Tarihi Yerler >>
Doğal Güzellikler >>
Plajlar >>
Haberler
Alanya Doğa Sporları
Otel Liste
Turizm Fuar Takvimi
Spor ve Kültürel Etkinlikler
Gece Hayatı
Resim Galerisi >>
Video Galeri
SERVİSLER
ALTİD'e Üyelik Başvurusu
Site İçi Yardım
Ulaşım >>
Basında ALTİD >>
Bültenler
Turizm İstatistikleri
Danışma Ofisi Faaliyetleri
Turizm Araştırmaları >>
Vize İşlemleri
Telefon Rehberi >>
İnsan Kaynakları
Hakkımızda
Kanun ve Yönetmelikler
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler


Döviz Kurları
$ 5.6235 TL
6.4432 TL

Alanya
Antalya
Alanya
Alanya Hotel 2016'da Tutulması Mecbur Ticari Defterler  Online Reservation Hotel
Alanya

ANKARAS-Sirküler/2015- 12 30/11/2015, ANKARA

KONU: 2016'da Tutulması Mecbur Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları Hk.

I- Giriş

Vergi yükümlüleri tarafından kullanılan ticari defterler kimi zaman kanıt özelliği taşımamaktadırlar. Ticari defterlerin TTK açısından kanıt özelliği içerebilmesi için bu defterlerin mutlak suretle yasal süreleri içerisinde gerekli tasdik işlemlerinin yaptırılması zorunludur. Vergi kanunları yönünden ise, kullanılan defterlerin yasal süreleri içerisinde ilgili notere tasdiki gereklidir.

Ticari defterlerin tasdiki konusu uygulamada zaman zaman çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Bu sorunların belli başlı olanlarına aşağıda yer verilmektedir. Bu sorunların bir kısmı yıl içinde, bir kısmı ise, yıl geçtikten sonra zaman zaman ortaya çıkabilmektedir.


213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 220.maddesinde, "tasdike tabi" defterler bir bir sıralanmıştır.(1) Madde hükmüne göre, hangi defterlerin  nasıl tasdik edileceği, izleyen madde de bir bir açıklanmıştır.(2) Buna göre, yevmiye ve envanter defteri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal defteri, basit istihsal vergisi defteri dahil, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazancı defteri, yasa mevcut hali ile, (8) sekiz madde halinde anılan defterleri bir bir sıralamıştır.

II- Defterlerin tasdik zamanı

213 Sayılı VUK.nun 221.maddesinde, ticari defterlerin "tasdik zamanı" belirtilmektedir. Madde hükmü uyarınca, "öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda" tasdik edileceği ifade edilmektedir. Bu da örneğin, 2016 yılında kullanılacak bir defter için, 2015 yılı Aralık ayı içinde (1-31) iş bu defterin notere tasdiki gerekmektedir.

Diğer taraftan,  elindeki mevcut defterleri ertesi yıl kullanmak isteyenler yönünden ise, Ocak ayı içerisinde yeni yılın tasdikleri yaptırılarak aynı defter üzerinden yeni yılda kullanılmaya  devam olunabilir.

Defterlerin tasdik zamanı ise kanunun 221.maddesinde düzenlenmiş olup, maddenin 4884 sayılı kanunla değişen şekline göre;

1- Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (takvim yılı esasına tabi olan mükellefler aralık ayında),

2- Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler (özel hesap dönemine tabi olanlar) hesap döneminden önce gelen son ayda,

3- Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler; işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce, vergi muafiyeti kalkanlar ise muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde,

4- Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce, defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

Mevcut defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin ise ocak ayı (hesap dönemleri Maliye Bakanlığı'nca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı) içinde tasdik yeniletmeye (uygulamadaki deyişle ara tasdiki yaptırmaya) mecburdurlar. (VUK. md. 222)

Tutulacak Defterler:

a) Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, *(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, *(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Yönetim Kurulu Karar Defteri,
-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri. (yeterli yaprak varsa gerek yok)

b) Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, *(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, *(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Müdürler Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ayrı ayrı ya da birlikte

tek defter olarak da tutulabilir. (yeterli yaprak varsa ve birlikte tutuluyorsa gerek yok )

c) 1. Sınıf Tacirler
-Yevmiye Defteri,
-Defter-i Kebir,
-Envanter Defteri,
-Diğerleri;
-Eskiden olduğu gibi ;
* İşletme defteri,
* Serbest meslek defteri,

tasdik ettireceklerdir.* Elektronik ortamda tutulan,

-  Yevmiye Defteri ile Defter-i Kebir’in açılışlarında,

-  Yevmiye Defterinin kapanışında

noter onayı aranmaz.

Aşağıdaki tabloda defter tasdik zamanları yer almaktadır;

Muhasebeyle İlgili Olan Defterler

Açılış Onay Zamanı

Gelecek Yıllar Açılış Onayı

Kapanış Onay Zamanı

Yevmiye Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki(muhasebedoktoru.com)

İzleyen faaliyet döneminin ALTINCI ayının sonuna kadar

Defter-i Kebir

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki

Yok

Envanter Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki

Yok

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki

İzleyen faaliyet döneminin Birinciayının sonuna kadar

Pay Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde açılış onayları yaptırılmaksızın kullanılabilecektir

Yok

Genel Kurul Top. ve Müzakere Defteri –Müdürler Kurulu Karar Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde açılış onayları yaptırılmaksızın kullanılabilecektir

Yok

Saygılarımızla.


2016'da Tutulması Mecbur Ticari Defterler
SİTE İÇİ ARAMA
ONLINE REZERVASYON
[TL] | EUR | USD
Otel İsmi (Zorunlu Değil):
Sınıf:
Pansiyon:
Bölge:
Giriş Tarihi:
23 Eki 2018
Çıkış Tarihi:
30 Eki 2018
Oda Sayısı:
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda
İki Yetişkin, Bir Çocuk

Detaylı Arama>>ALANYA
ALANYA
 
Otel ALANYA
     
eticaret  
ALANYA Hotel
Hotel Reservation
alanya türkçe turkey alanya english turkey alanya deutsch turkey