alanya
Hotel Reservation
Otel Alanya Hotel Güvenlik & Gizlilik Politikası | Hizmet Verme Şartları | Ödeme | İletişim
Online Otel Rezervasyon
ALANYA
Ana Sayfa
Alanya Şehir Haritası
Oteller >>
Tarihi Yerler >>
Doğal Güzellikler >>
Plajlar >>
Haberler
Alanya Doğa Sporları
Otel Liste
Turizm Fuar Takvimi
Spor ve Kültürel Etkinlikler
Gece Hayatı
Resim Galerisi >>
Video Galeri
SERVİSLER
ALTİD'e Üyelik Başvurusu
Site İçi Yardım
Ulaşım >>
Basında ALTİD >>
Bültenler
Turizm İstatistikleri
Danışma Ofisi Faaliyetleri
Turizm Araştırmaları >>
Vize İşlemleri
Telefon Rehberi >>
İnsan Kaynakları
Hakkımızda
Kanun ve Yönetmelikler
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler


Döviz Kurları
$ 5.6235 TL
6.4432 TL

Alanya
Antalya
Alanya
Alanya Hotel 6111 Sayılı Torba Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatıldı  Online Reservation Hotel
Alanya

(2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Bilindiği gibi kamuoyunda “Torba Kanun” olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanunla başta vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar olmak üzere birçok idareye olan borçlar yeniden yapılandırılmıştır. Esas itibariyle Kanundan yararlanmak için başvuru süresi 2.5.2011 tarihinde sona ermekte idi. 30.4.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren   2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı Kanunun,

-     Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İl Özel İdareleri ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakla ile belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin baalacaklarına ilişkin ikinci kısmında,

-     Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklara ilişkin üçüncü kısmında,

-     Çeşitli ve ortak hükümler eren dördüncü kısmında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri sakkalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

6111 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere,17/8-b maddesi ise inceleme safhasında bulunan bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi satış bedeli payına ilişkindir. Buna göre inceleme aşamasındaki borçlar ile ilgili olarak Kanunda yer alan başvuru ve ödeme süreleri geçerliliğini korumaktadır.

Yapılan düzenleme ile özetle,

-     2.5.2011 tarihinde sona eren başvuru süreleri Mayıs sonuna kadar,

-    31.5.2011 tarihinde sona erecek olan ilk taksit ödeme süreleri Haziran ayı sonuna

kadar,

-     Taksitli ödemenin tercih edilmeyip peşin ödemenin tercih edilmesi durumunda,

31.5.2011 tarihinde sona erecek peşin ödeme süresi Haziran ayı sonuna kadar,

-     İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine teçhizat ve

demirbaşlara ilişkin 31.5.2011 tarihinde sona erecek envanter bildirimi süresi

Haziran ayı sonuna kadar,

-     Stok, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin beyanlarına ilişkin 31.5.2011 tarihinde

sona erecek beyan süresi Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taksitler Kanunda belirtilen sürelerde ödenecektir.  

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin  Karar

          Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

          MADDE 1 − (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

          (2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

          (3) 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b)

bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

          Yürürlük

          MADDE 2 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 3 − (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


6111 Sayılı Torba Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatıldı
SİTE İÇİ ARAMA
ONLINE REZERVASYON
[TL] | EUR | USD
Otel İsmi (Zorunlu Değil):
Sınıf:
Pansiyon:
Bölge:
Giriş Tarihi:
21 Eki 2018
Çıkış Tarihi:
28 Eki 2018
Oda Sayısı:
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda
İki Yetişkin, Bir Çocuk

Detaylı Arama>>ALANYA
ALANYA
 
Otel ALANYA
     
eticaret  
ALANYA Hotel
Hotel Reservation
alanya türkçe turkey alanya english turkey alanya deutsch turkey