alanya
Hotel Reservation
Otel Alanya Hotel Güvenlik & Gizlilik Politikası | Hizmet Verme Şartları | Ödeme | İletişim
Online Otel Rezervasyon
ALANYA
Ana Sayfa
Alanya Şehir Haritası
Oteller >>
Tarihi Yerler >>
Doğal Güzellikler >>
Plajlar >>
Haberler
Alanya Doğa Sporları
Otel Liste
Turizm Fuar Takvimi
Spor ve Kültürel Etkinlikler
Gece Hayatı
Resim Galerisi >>
Video Galeri
SERVİSLER
ALTİD'e Üyelik Başvurusu
Site İçi Yardım
Ulaşım >>
Basında ALTİD >>
Bültenler
Turizm İstatistikleri
Danışma Ofisi Faaliyetleri
Turizm Araştırmaları >>
Vize İşlemleri
Telefon Rehberi >>
İnsan Kaynakları
Hakkımızda
Kanun ve Yönetmelikler
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler


Döviz Kurları
$ 5.7898 TL
6.7064 TL

Alanya
Antalya
Alanya
Alanya Hotel KDV İadesi İçin Gerekli Liste  Online Reservation Hotel
Alanya

KDV İADESİ İÇİN GEREKLİ LİSTELERİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ MAYE BAKANLIGI DUYURUSU

 

 

 

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 53 seri no.lu KDV Sirküleri ile KDV iadesi talep eden mükelleflerin Ocak 2010 döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere, indirilecek ve yüklenilen KDV listelerinin internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi mecburiyetini getirmiştir.

 

Söz konusu Sirkülerde yapılan açıklamalara rağmen, listelerin internet vergi dairesinde doldurulması sırasında yapılan hatalar nedeniyle KDV iade taleplerinde ciddi gecikmeler yaşanabilmektedir.

 

Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığı, internet vergi dairesinde bir Duyuru yayımlayarak listelerin doldurulmasına nelik yapılan bazı hatalara işaret etmiş ve listelerin nasıl doldurulması gerektiğini belli konularla sınırlı olarak açıklamıştır.

 

Söz konusu Duyuru ekte aynen bilgilerinize sunulmuştur. Saygılamızla.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMEGEREKEN LİSTELERE İLİŞKİN ÖNEMDUYURU

 

 

 

 

53 Seri No.lu KDV Sirküleri ile Katma Değer Vergisi iadesi talep eden mükelleflerin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Listelerin İnternet Vergi Dairesinden gönderilmesi sırasında Katma Der Vergisi İade taleplerinde gecikme yaşanmaması için aşağıda belirtilen hususlarda azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/3 maddesi; "İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir." hükmü gereği belge defter ve kayıtlara hangi tarihte alınmışsa indirim hakkı da bu dönemde kullanılabilecektir.

 

Ancak İnternet Vergi Dairesinden İndirilecek/Yüklenilen Katma Değer Vergisi Listesi gönderilirken bamükelleflerce belgenin tarihi olarak ilgili vesikanın kanuni defterlere kaydedildiği tarihin yalmakta olduğu tespit edilmiştir.

 

Örneğin 30.01.2011 tarihli bir fatura, firmanın eline geç ulaşması nedeniyle

01.02.2011 tarihinde yevmiye kayıtlarına alınması nedeniyle indirim hakkı 2011/02

döneminde kullanılmıştır; ancak belgenin tarihi olarak İndirilecek/Yüklenilen KDV

Listesine 01.02.2011 tarihi değil 30.01.2011 tarihi yalmalıdır.

 

İndirilecek/Yüklenilen KDV Listelerinde belgenin tarihine dikkat edilmediği takdirde KDV İadesi Kontrol Raporlarında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum vergi daireleri arasındaki yazışmaların artmasına ve iadelerin gecikmesine yol açmaktadır.

 

2) Ayrıca belgeler İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesine yalırken tarih, seri ve sıra numaraları ile vergi kimlik numaraları doğru olarak ve her iki listeye mutlaka aynı şekilde yalmalıdır. Alınan mal / hizmetin KDV har tutarı ve KDV’si bölünmeden listelere yalmalıdır.

 

3) İthalat  verileri  girişinde  Vergi  Kimlik  Numara  10  haneli  1  olarak  yalmalı (1111111111)  ve  Gümrük  Gir  Beyannamesi  numarasına  listelerde  mutlaka  yer verilmelidir.

 

4)  Yevmiye  kayıtlarına  muhasebe  fişi  veya  mahsup  fişi  gibi  belgelerle  fatura düzenleme limitinin altında bulunan perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, noter  makbuzu gibi belgelerde Vergi Kimlik Numara 10 haneli 3 olarak yalmalı (3333333333)  ve bunların KDV’lerinin toplamı bu döneme ait indirilecek KDV’nin

%5’ini   aşmamalıdır.   Fatura   bilgileri   ise   miktarına   bakılmaksızın   listelere yalmalıdır.

 

5) İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla llık iade talep edilmesi durumunda KDV Beyannamesinde işlem türü olarak 450 kod kullanılmalı ve 2010 yılına  ait  tüm  aylara  ilişkin  İndirilecek  KDV  Listesi  iade  talep  edilen  dönemde "Belgenin  indirim hakkının kullanıldığı dönem" sütunu doldurularak İnternet Vergi Dairesinden gönderilmelidir.

 

Diğer taraftan, İnternet Vergi Dairesinde listelerin doldurulmasına ilişkin zaman zaman             değişiklikler/yenilikler   yapılma    nedeniyle    DUYURULAR    ve    SIK KULLANILANLAR bölümlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

 

Duyurulur.

 


KDV İadesi İçin Gerekli Liste
SİTE İÇİ ARAMA
ONLINE REZERVASYON
[TL] | EUR | USD
Otel İsmi (Zorunlu Değil):
Sınıf:
Pansiyon:
Bölge:
Giriş Tarihi:
18 Eki 2018
Çıkış Tarihi:
25 Eki 2018
Oda Sayısı:
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda
İki Yetişkin, Bir Çocuk

Detaylı Arama>>ALANYA
ALANYA
 
Otel ALANYA
     
eticaret  
ALANYA Hotel
Hotel Reservation
alanya türkçe turkey alanya english turkey alanya deutsch turkey